ศาลจังหวัดพิมาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดพิมาย
  1. เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลจังหวัดพิมาย
  2. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. เรื่อง การยกเลิกบัญชีทนายความขอแรง และการขึ้นบัญชีทนายความขอแรง
  4. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและห้องผู้พิพากษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
  1. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย(ความชำรุดบกพร่องที่ได้รับความเสียหาย)
  2. ประกาศศาลจังหวัดพิมาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
ผบ.2262/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.2467/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1266/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.268/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.293/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.319/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.320/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.322/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.323/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.324/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.325/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.326/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.332/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.333/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.334/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.335/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.336/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.337/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.338/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.