ศาลจังหวัดพิมาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--


ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด
ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดพิมายจัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดพิมายด้านจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมีจริยธรรมและธรรมะในการปฏิบัติราชการ โดยได้รับเกียรติจากท่านเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย บรรยายในหัวข้อคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางการดำเนินการศาลจังหวัดพิมาย และได้รับเกียรติจาก ท่านวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง บรรยายในหัวข้อจริยธรรมและธรรมะในการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม และนำสวดมนต์น้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลจังหวัดพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

31


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ