ศาลจังหวัดพิมาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • -- ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 044-481334 / โทรสาร 044-481338 --ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนแและครอบครัวและวิธีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
 8. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 9. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (ภาษาอังกฤษ)
 10. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา (ภาษาอังกฤษ)
 11. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (ภาษาอังกฤษ)
 12. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนแและครอบครัวและวิธีจารณาคดีศาลเยาวชนฯ (ภาษาอังกฤษ)
 13. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (ภาษาอังกฤษ)
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดพิมาย
 1. เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลจังหวัดพิมาย
 2. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 3. เรื่อง การยกเลิกบัญชีทนายความขอแรง และการขึ้นบัญชีทนายความขอแรง
 4. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและห้องผู้พิพากษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 6. เรื่อง การขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพ
 7. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile banking)
 8. เรื่อง ยินยอมให้ผู้พิพากษาในศาลจังหวัดพิมายเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน
 9. เรื่องยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 10. การเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านระบบสื่อสรทางไกลผ่านจอภาพ
 11. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. เรื่อง รายชื่อผู้ประกันอาชีพศาลจังหวัดพิมาย ประจำปี พ.ศ.2562-2563
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย(ความชำรุดบกพร่องที่ได้รับความเสียหาย)
 2. ประกาศศาลจังหวัดพิมาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.354/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00