ศาลจังหวัดพิมาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
    ประกาศศาลจังหวัดพิมาย
  1. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  2. เรื่อง การยกเลิกบัญชีทนายความขอแรง และการขึ้นบัญชีทนายความขอแรง

  3. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
  4. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย(ความชำรุดบกพร่องที่ได้รับความเสียหาย)
  5. ประกาศศาลจังหวัดพิมาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
อ.852/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.853/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.209/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.208/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.119/58
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1247/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.266/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.319/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.63/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.727/58
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.741/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.2/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.466/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.575/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)