ศาลจังหวัดพิมาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดพิมาย
 1. เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลจังหวัดพิมาย
 2. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 3. เรื่อง การยกเลิกบัญชีทนายความขอแรง และการขึ้นบัญชีทนายความขอแรง
 4. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและห้องผู้พิพากษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 6. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile banking)
 7. เรื่อง ยินยอมให้ผู้พิพากษาในศาลจังหวัดพิมายเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน
 8. เรื่องยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 9. การเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านระบบสื่อสรทางไกลผ่านจอภาพ
 10. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย(ความชำรุดบกพร่องที่ได้รับความเสียหาย)
 2. ประกาศศาลจังหวัดพิมาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด