ศาลจังหวัดพิมาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดพิมาย
  1. เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลจังหวัดพิมาย
  2. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. เรื่อง การยกเลิกบัญชีทนายความขอแรง และการขึ้นบัญชีทนายความขอแรง
  4. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและห้องผู้พิพากษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  6. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile banking)
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
  1. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย(ความชำรุดบกพร่องที่ได้รับความเสียหาย)
  2. ประกาศศาลจังหวัดพิมาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิมาย อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมายและอาคารชุดพักอาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 77 | 24 เมษายน 2561 13:08

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

31

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมกับบรรยายในโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายทยุฎ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ นายวัฒนา  เทพวุฒิ-สถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ นายวัฒนา  ภูชงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ และนายสง่า  วงศ์กาไสย ผู้พิพากษา ร่วมสัมมนาปัญหาในการประสานงานความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
พ.591/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.83/61
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10.3
อ.167/61
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.752/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.753/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.