ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด พิมาย มอบหมายให้ นายรังสรรค์ อนุสี นิติกรชำนาญการ และนางวิลัยลักษณ์ สุดไตร นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เผยแพร่ความรู้กฎหมายตามโครงการ ? ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องศาลจังหวัดพิมาย? ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 400 คน

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด พิมาย มอบหมายให้ นายรังสรรค์ อนุสี นิติกรชำนาญการ และนางวิลัยลักษณ์ สุดไตร  นิติกรปฏิบัติการ  กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  เผยแพร่ความรู้กฎหมายตามโครงการ  ? ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องศาลจังหวัดพิมาย?  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 400 คน


เอกสารแนบ