ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย มอบหมายให้นายอุทิศ เพ็ชรใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิมาย และนางวิลัยลักษณ์ สุดไตร นิติกรปฏิบัติการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายทางสถานีวิทยุในรายการ ?กฎหมายน่ารู้สู่ประชาชนโดยศาลจังหวัดพิมาย? ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย  มอบหมายให้นายอุทิศ  เพ็ชรใต้  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิมาย และนางวิลัยลักษณ์  สุดไตร  นิติกรปฏิบัติการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายทางสถานีวิทยุในรายการ  ?กฎหมายน่ารู้สู่ประชาชนโดยศาลจังหวัดพิมาย? ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ