ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย และข้าราชการศาลจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีทำบุญพุทธาพิเษกรูปจำลองพระพุทธรูปนาคปรกเพื่อประดิษฐานแทนองค์เดิม ณ ลานชั้นในประสาทหินพิมาย อุทยาน ประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย และข้าราชการศาลจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีทำบุญพุทธาพิเษกรูปจำลองพระพุทธรูปนาคปรกเพื่อประดิษฐานแทนองค์เดิม ณ ลานชั้นในประสาทหินพิมาย อุทยาน      ประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ