ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลจังหวัดพิมายร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเปิดโครงการ ?ประสานความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดพิมายและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา กรณีการรับรายงานตัวเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ณ ศาลจังหวัดพิมาย? โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ วังศานุตร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลจังหวัดพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลจังหวัดพิมายร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา      จัดกิจกรรมเปิดโครงการ ?ประสานความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดพิมายและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา กรณีการรับรายงานตัวเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา       ณ ศาลจังหวัดพิมาย? โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ วังศานุตร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลจังหวัดพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ