ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด พิมายมอบหมายให้ นายสยาม วุฒิสาร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีสักการะบูชาพระศิวะเทพและบูชาบรรพชน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิมาย ณ บริเวณปราสาทหินพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย      วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด พิมายมอบหมายให้ นายสยาม วุฒิสาร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีสักการะบูชาพระศิวะเทพและบูชาบรรพชน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิมาย ณ บริเวณปราสาทหินพิมาย  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ