ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย 29 กรกฎาคม 2560 นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทสู่ชุมชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย  29 กรกฎาคม 2560 นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิมาย ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทสู่ชุมชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ