ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “อบรมความรู้การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “อบรมความรู้การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”


เอกสารแนบ