ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย จัดโครงการ“ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางเลือกร่วมกับธนาคารออมสิน”

ศาลจังหวัดพิมาย จัดโครงการ“ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางเลือกร่วมกับธนาคารออมสิน”


เอกสารแนบ